مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت کشت و صنعت امیرکبیر
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ تکنسین آبیاری و زهکشی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت مهندسی و توسعه نفت جهان پارس
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرایی ساختمان
 • مهر ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت اهواز پاکبین
  مهندسی عمران/ معماری/ تکنسین اجرایی
 • اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱
  شرکت تضمین کار آسیا
  مهندسی عمران/ معماری/ تکنسین اجرایی
 • بهمن ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت فراتلاش جنوب
  مهندسی عمران/ معماری/ تکنسین اجرایی
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹
  مهندسین مشاور اطلس ترسیم
  مهندسی عمران/ معماری/ تکنسین اجرایی

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تری دی مکس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com