مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش بازرگانی /دانشگاه سراسری مازندران / معدل 13.23

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهارت هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com