مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1389
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش خاکشناسی- /دانشگاه دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت فناوری زیستی مهرآسیا
  مدیر روابط بین الملل و مدیر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خاکشناسی-تغذیه گیاهی- میکروبیولوژی بیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • همه نرم افزارهای کامپیوتری مورد نیاز و اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مسلط به زبان . مکالمه ، نوشتار، خواندن، شنیدن
دانش تخصصی
 • خاکشناسی-تغذیه گیاهی- میکروبیولوژی بیوتکنولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com