مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی سينما
  /دانشگاه سوره
 • 1394 تا 1390
  کارشناسی زبان و ادبيات فارسي
  /دانشگاه علامه طباطبايي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ویراستاری
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ویراستاری
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com