مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه روزبهان / معدل 17

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت حمل و نقل قارن ترابر نکا
  مالی و حسابداری/ مسئول دفتر

  توضیحات: رسیدگی به امور مالی و اداری شرکت

 • تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  موسسه آموزش عالی روزبهان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر معاونت

  توضیحات: رسیدگی به کار های مربوطه در بخش معاونت و اداره آموزش

پروژه ها

 • 1395
  تاثیرات مدل کایزن در الگوی اقتصاد مقاومتی
  نویسنده

  توضیحات: این پروژه در رابطه با بررسی عوامل مشترک بین این مدل و الگو در کشور ایران و ژاپن بوده است که با نمره پایانی 20 ثبت شده است

افتخارات

 • 1395
  کسب رتبه اول استانی در دومین رزمایش هماهنگ کشوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهریور ماه 1395
 • 1394
  کسب رتبه سوم استانی در اولین رزمایش هماهنگ کشوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دی 1394
 • 1394
  برگزیده انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع در آبان 1394
 • 1389
  عضو انجمن نخبگان دینی از سال 1389 الی 1391

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • interconnected networks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهبود مستمر و KAIZEN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Function Deployment
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ps
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان آموزش فنی و حرفه ای
 • interconnected networks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روش های کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بهبود مستمر و KAIZEN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Quality Function Deployment
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com