مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش هوش مصندعی /دانشگاه صنعتی شاهرود

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۳
  معدن طلای زرشوران
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر اداری و منابع انسانی
 • دی ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  پژوهشگاه صنعت نفت
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس مدیریت پروژه
 • مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۲
  آموزش جهاد دانشگاهی واحد تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ رئیس دفتر
 • بهمن ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  سازمان تربیت بدنی و جوانان
  نایب رئیس هیات شنا
 • مهر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۰
  پژوهشکده سرطان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس IT
 • آذر ۱۳۸۳ تا مهر ۱۳۸۷
  مجتمع فنی شمسا
  مدرس و مدیر داخلی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1383
  تدریس نرم افزارهای تخصصی به مدت ۴ سال در مجتمع فنی وابسته به سازمان فنی و حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان های برنامه نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه های عصبی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com