مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1390
    فوق دیپلم نقشه کشی معماری
    گرایش نقشه کشی ساختملن /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر اصفهان / معدل 16

ابزار و نرم افزار

  • AutoCAD
    100% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com