مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1371 تا 1375
  کارشناسی معارف اسلامی
  گرایش فقه و مبانی اسلامی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • 1369 تا 1371
  فوق دیپلم امور تربیتی
  /دانشگاه تربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آموزش و پرورش
  دبیر

  توضیحات: دبیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر
  مسئول رسیدگی به ستاد های تربیتی
  عضو انجمن اولیاء مربیان به مدت 23 سال
  عضو کار گروه درسی
  فرمانده واحدهای بسیج دانش آموزی به مدت 22 سال
  12 سال سرگروه درسی
  مسئول کمیته برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و قرآن در استان
  مدیریت کاروان های حج و عتبات عالیات به مدت 10 سال
  رابط فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)
  عضو شورای حل اختلاف به مدت ۴ سال
  عضو شورای پایگاه مقاومت بسیج به مدت ۱۰ سال
  رئیس شورای اسلامی دهستان آلنی به مدت 10 سال
  معاونت پرورشی مجتمع آموزشی و پرورشی آیت الله مشگینی (ره)

افتخارات

 • 1382
  معلم نمونه استانی - معلم نمونه استانی و راهیابی به انتخابی معلم نمونه کشوری - معلم نمونه منطقه و شهرستان به مدت 10 سال - برگزیده مسابقه قرآنی شهرستان
https://.com