مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد هنر
  گرایش طراحی لباس و پارچه /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شرکت الماس سبز
  مسئول دفتر/ مدیر دفتر

  توضیحات: شرکت در همایش ها و سمینار های مربوطه و شناخته شدن به عنوان کارمند نمونه.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی پارچه و لباس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد در رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی پارچه و لباس
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد در رشته طراحی پارچه و لباس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد.
https://.com