مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسي نفت
  گرایش مخازن هيدروكربوري /دانشگاه علوم و تحقيقات تهران

پروژه ها

 • 1392
  حفاري چاه
  دانشجو

  توضیحات: به كمك استاد رهبر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه فراوان به كار در زمينه نفت و شيمي و پشتكار فراوان

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PVTi
  60% Complete
  عنوان مدرک: خانه مهندسي نفت
 • Pipesim
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com