مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی گرافیک تزیینی و محیطی
  /دانشگاه جاکع علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری
https://.com