مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی / معدل 14.87

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ایران اسپیرال
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس آی تی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت پلرسیان آی تی
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس آی تی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: mikrotik-windows server-network

ابزار و نرم افزار

 • آفیس و کلیه نرم افزارهای روتین
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: mikrotik-windows server-network
https://.com