مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی شیراز / معدل 16.8
 • 1369 تا 1375
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی جامدات /دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز / معدل 13

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  مهندسی ماشینهای دوار خاور
  بازاریابی و فروش/ مدیر توسعه بازار و مدیر خدمات مشتریان

  توضیحات: فعالیت کار حرفه ای از سال 1360 تا اکنون در گرایش های تاسیسات ، تولید، دفتر فنی اجرا و بازاریابی بوده است

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ماشینهای دوار - پوشش تخصصی سطوح - تاسیسات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های تخصصی شرکت های المانی در زمینه پمپ و پوشش سطوح
 • تاسیسات - ماشینهای دوار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهای افیس و نرم افزارهای فنی و مدیریتی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • آلمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ماشینهای دوار - پوشش تخصصی سطوح - تاسیسات
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره های تخصصی شرکت های المانی در زمینه پمپ و پوشش سطوح
 • تاسیسات - ماشینهای دوار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com