مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد / معدل 16

دانش تخصصی

 • طراحی دکوراسیون داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک طراحی دکوراسیون داخلی

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی حرفه ای
 • Vray 3ds max
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی دکوراسیون داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک طراحی دکوراسیون داخلی
https://.com