مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بیزکس-شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  صنایع پوشاک گلرنگ
  مهندسی صنایع/ کارشناس تحقیق و توسعه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft PowerPoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه طبق استاندارد PMBOK
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com