مختصری از من

از سال 85 در موسسه آموزشی و فرهنگی آیندگان به مدت یکسال به عنوان کمک حسابدار مشغول به کار شدم و سپس از سال 86 تا سال 88 مشغول تحصیل بودم . پس از فارغ التحصیلی در شرکت داتک مشغول به کار شدم به مدت 1 سال و پس از آن از سال 91 تا سال 93 در شرکت چاپ و تبلیغات هفت شهر به عنوان حسابدار مشغول به کار بودم . سپس از سال 93 تا خرداد 95 در شرکتی بنام مهندسی انرژی اشتعال که در زمینه نفت و گاز و پترو شیمی فعالیت داشت مشغول به کار بودم .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد ورامین / معدل 14.57

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی انرژی اشتعال
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: بیمه - حقوق و دستمزد - خزانه- خرید - فروش - ضمانت نامه بانکی - مغایرت بانکی - تنخواه و...

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری فروش - خزانه - خرید - ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: بیمه - حقوق و دستمزد - خزانه- خرید - فروش - ضمانت نامه بانکی - مغایرت بانکی - تنخواه و...
https://.com