مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1386
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه شمال

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: IELTS
https://.com