مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1379
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد جنوب / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دفترفروش ورق آلومینیوم امیرزیباکردار
  مالی و حسابداری/ مسول مالی
 • تیر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت پیمانکاری برگ نخل سبز
  مالی و حسابداری/ مسول مالی
 • فروردین ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۸۹
  شرکت تبلیغاتی پویاهنرنوین
  مالی و حسابداری/ مسول مالی
 • شهریور ۱۳۸۳ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت پیمانکاری اوج مهرآزما
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • خرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۸۳
  شرکت حمل و ونقل بین المللی مهرساترابر
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی باقوانین دارایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار افراز سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • قوانین و مقررات بیمه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی باقوانین دارایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com