مختصری از من

فاطمه کیانفر هستم در زمینه های ادبی فعالیت داشتم عضو مرکز آفرینشهای ادبی بودم به فعالیتهای ورزشی و فرهنگی علاقمندم دانشجوی تربیت بدنی هستم درحال حاضر
کارشناسی خودم را در رشته الهیات درسال۸۸ به اتمام رساندم واز دوسال قبل از فارغ التحصیلی با آموزش پرورش همکاری داشتم درزمینه تدریس قران احکام و تفسیر و یکسال بعنوان مربی قران دبستان پسرانه خدمت کردم .چندین سال بعنوان مسوول پژوهش بسیج بوده و فعالیتهای فرهنگی رو سازماندهی کردم

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی الهیات(فقه وحقوق اسلامی)
  گرایش فقه وحقوق اسلامی /دانشگاه حوزه علمیه

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  آموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ مربی قران

  توضیحات: تدریس قران

 • مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۵
  اموزش و پرورش
  منابع انسانی و آموزش/ تدریس احکام .تفسیر قران

  توضیحات: تدریس در کارگاههای اموزشی تحت نظارت وپوشش آموزش و پرورش
  دریافت لوح تقدیر ازاین سازمان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس قران به مدت یکسال در مدارس دولتی آموزشو پرورش ارائه پایان نامه تدریس در کارگاههای اموزشی به منظور آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات شرکت در فعایتهای پژوهشی

پروژه ها

 • 1388
  پایان نامه
  پزوهشگر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی و ورزشی
 • درحال حاضر یک ترم رشته تربیت بدنی را هم گذراندم و در سالهای تحصیل بعنوان رابط فرهنگی فعالیتهای فرهنگی رو هدایت میکردم
 • فعالیتهای فرهنگی و ورزشی بسیار علاقه مندم دوران تحصیل بسیاری از برنامه های فرهنگی ومناسبتی رو هدایت کرده و فعالیتهای پروهشی نیز داشتم

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی تربیت بدنی
دانش تخصصی
 • تربیت بدنی وعلوم ورزشی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دانشجوی تربیت بدنی
https://.com