مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد نانومواد - نانوفناوری
  /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.47
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی و علم مواد
  /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 15.41

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله در حال آماده سازی: Molecular Dynamics Simulation of Water Nanofiltration by Graphene Oxide Membranes
 • 1395
  مقاله در حال آماده سازی: Effect of temperature on hot milling of elemental powders for PZT 95/5 synthesis
 • 1394
  مقاله چاپ شده: Synthesis and Characterization of Carbon-Stabilized Magnesium Nanoparticles

پروژه ها

 • 1395
  شبیه سازی نانوفیلتراسیون آب با غشاءهای اکسید گرافن به روش دينامیک مولکولی
 • 1393
  سنتز نانوپودر منيزيم به وسيله تخليه قوس الکتريکی

افتخارات

 • 1394
  کسب رتبه تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد نانوفناوری

دانش تخصصی

 • شبیه سازی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید نانوذرات فلزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشخصه یابی نانوذرات و تحلیل نتایج آن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه کتاب و مقالات علمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Materials Studio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • LAAMPS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبیه سازی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تولید نانوذرات فلزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشخصه یابی نانوذرات و تحلیل نتایج آن
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترجمه کتاب و مقالات علمی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com