مختصری از من

به عنوان شخصی که از روی علاقه و به صورت حرفه ای در زمینه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی فعالیت داشته، بسیار علاقه مند هستم تا تخصص و انگیزه ی خود را با تیم در حال توسعه ی شما به اشتراک بگذارم. چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد.روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسأله من است.شخصیت خودانگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در موفقیت های حرفه ای من بسیار موثر بوده

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی - کارشناسی بیوتکنولوژی
  /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی بروجرد
  پزشکی درمانی/پرستاری// بخش میکروب آزمایشگاه

  توضیحات: فعالیت به صورت کارآموز در بخش میکروب آزمایشگاه بیمارستان امام بروجرد.
  انجام تست های آنتی بیوگرام ، کشت های باکتریایی ، رنگ آمیزی گرم ، کشت خون ، ساخت محیط های کشت ، آنالیز نمونه ادرار ، انجام انواع تست های تعیین هویت باکتریایی و سایر تست های روتین در بخش میکروبیولوژِی آزمایشگاه های تشخیص طبی
  پروژه های تحقیقاتی میکروبی انجام شده در ضمینه های مختلف به مدت یک سال در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد بروجرد:
  استخراج DNA باکتری با روش های مختلف : کیت،آنزیم،جوشاندن.....
  استخراج RNA باکتری و سنتز cDNA
  برسی بیان ژن در باکتری با روش Real time PCR تحت تیمار با آنتی بیوتیک
  برسی شیوع ژن در باکتری با دستگاه PCR انجام آن به صورت حرفه ای
  کار با دستگاه ژل داک و الکتروفورز
  ساخت ژل الکتروفورز
  طراحی پرایمر و بلست پرایمر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه با موضوع : برسی تاٍثیر غلظت sub-mic آنتی بیوتیک لینزولید روی بیان کلاس های مختلف ژن بیوفیلم ica در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و مقاله ها مرتبط با این موضوع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تکنیک PCR و Real -Time PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تکنیک PCR و Real -Time PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com