مختصری از من

با توجه به سابقه ی 8ماهه طرح در شهرستان شوش دانیال و رضایتمندی مسئولین از نحوه ی عملکرد اینجانب در مدت کوتاهی دارای 4تشویقی از طرف مرکز بهداشت شدم

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
  /دانشگاه علوم پزشکی کاشان / معدل 15.39

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com