مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی فیزیک
  گرایش حالت جامد /دانشگاه دانشگاه حکیم سبزواری / معدل 15.93

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  فعالیت پژوهشی در آزمایشگاه حالت جامد

پروژه ها

 • 1394
  گذر امواج الکترومغناطیسی از یک پلاسمای چگال ناهمگن
  محقق
  تصویر مدرک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مهندسی پلاسما و فیزیک اتمی و مولکولی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی پلاسما و فیزیک اتمی و مولکولی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com