مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابرسي /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب / معدل 15.58

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسي شركتهاي پيمانكاري
  حسابرسي شركتهاي خدماتي و توليدي
  حسابرسي صندوقهاي سرمايه گذاري
  حسابرسی شرکتهایی مانند میدکو،عملیات اکتشاف نفت،فولاد سیرجان،سرمایه گذاری رنا،تولید برق خوزستان مپنا، مادیران، خدمات کشاورزی، صندوق سرمایه گذاری سینا، صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی، صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزماو....

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسي شركتهاي پيمانكاري
  حسابرسي شركتهاي خدماتي و توليدي
  حسابرسي صندوقهاي سرمايه گذاري

 • شهریور ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي آيين ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی سیستمهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com