مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابرسي /دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب / معدل 15.58

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسي شركتهاي پيمانكاري
  حسابرسي شركتهاي خدماتي و توليدي
  حسابرسي صندوقهاي سرمايه گذاري

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۵
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: حسابرسي شركتهاي پيمانكاري
  حسابرسي شركتهاي خدماتي و توليدي
  حسابرسي صندوقهاي سرمايه گذاري

 • شهریور ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  موسسه حسابرسي و خدمات مالي آيين ارقام
  مالی و حسابداری/ حسابرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابرسی سیستمهای مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • استانداردهای حسابرسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com