مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی حسابدارى
  /دانشگاه آبادان

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو نرم افزار سپيدار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com