مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
  گرایش سایتوژنتیک /دانشگاه علوم پزشکی بابل

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  مرکز پزشکی هسته ای البرز
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس پزشکی هسته ای
 • بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۰
  بیمارستان شهید چمران اصفهان
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس پزشکی هسته ای

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مجری طرح پژوهشی با عنوان: gonadal radiation dose assesment from Dual X-ray Absorptiometry Examinations
 • 1395
  همکار در طرح پژوهش با عنوان:Association of bone mineral density and BMI in reproductive age women in northen Iran
 • 1395
  مجری طرح پژوهشی با عنوان: radioprotective effect of melatonin against iodine-131 induced oxidative stress in hyperthyroid patients plasma
 • 1394
  مجری طرح پژوهش با عنوان: radioprotective effect of melatonin in hyperthyroid patients treated by Iodine-131* ثبت در سامانه ملی کارآزمایی بالینی ایرانیان
 • 1393
  مجری مقاله با عنوان: Do ejection fraction and other gated stress rest myocardial perfusion parametrs differ by age and gender?

افتخارات

 • 1393
  مقام اول ارایه دهنده مقاله در ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای-تهران-۱۳۹۳
 • 1389
  کسب مقام اول ارایه دهنده مقاله در کنگره پزشکی هسته ای -تهران-۱۳۸۹

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • طراحی گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com