مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع-گذراندن efqmتعالی سازمان-تحلیل سیستم و زنجیره تامین /دانشگاه دولتی صنعتی تفرش / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت صدرالکترونیک دنا
  مهندسی صنایع/ کارمند برنامه ریز و مسئول خرید

  توضیحات: آشنایی با خط تولید و انبارگردانی،آشنایی با فرایند بازرگانی ،انجام امور بازرگانی و زنجیره تامین.لازم به ذکر است که پروژه اینجانب بررسی زنجیره تامین برای پایان نامه میباشد.حضور در نمایشگاه بین المللی آسانسور تهران-برنامه ریز تولید

پروژه ها

 • 1395
  زنجیره تامین

  توضیحات: بررسی زنجیره تامین و مدیریت آن-عوامل موثر بر زنجیره و تقویت این فرایند

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زنجیره تامین و تدارکات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت زنجیره تامین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com