مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد هواشناسی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هواشناسی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۳۹۶
  مدرسه وحدت
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر زبان انگلیسی
 • شهریور ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵
  شبکه تسهیلگران نخبگان جوان
  کارشناس پشتیبانی
 • تیر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت پارس پرداز تلفن
  بازاریابی و فروش/ مسئول تبلیغات اینترنتی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermadiate
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی MATLAB
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: upper intermadiate
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: intermadiate
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com