مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه تهران شمیرانات

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  موسسه صلیب عدالت
  مسئول دفتر/ مدیریت داخلی
 • دی ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت خصوصی
  هنر/طراحی/ طراح لباس

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فناوری اطلاعات (IT)
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com