مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1391
    کارشناسی مهندسی معماری
    /دانشگاه خزر محموداباد / معدل 16.7

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت مهندسی پندار صنعت دریا
    مهندسی عمران/ معماری/ طراح سه بعدی
https://.com