مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی شاهرود / معدل 16.13

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
    شرکت شبکه گستر / انجام کارهای خدمات و پشتیبانی کامپیوتر /دفتر هواپیمایی
    سخت افزار و شبکه/ کارمند
https://.com