مختصری از من

سابقه اینجانب در شرکت تامکار تکنسین تعمیر و نگهداشت است.زمینه کاری شرکت تامکار گاز مربوط به ساخت و نگهداشت ادوات و تجهیزات جایگاه های سوخت گاز طبیعی میباشد و همچنین ساخت انواع کمپرسورهای صنعتی.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایند /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 14.5
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش پالایش نفت و گاز /دانشگاه تهران مرکزی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت تامکار گاز
  مهندسی شیمی/ تکنسین واحد تعمیرات ن نگه داشت

نقاط قوت رفتاری

 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: senior کانون زبان
https://.com