مختصری از من

http://www.socialnetworksanalysis.blogsky.com/

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
  /دانشگاه آزاد علوم تحقیقات
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
  گرایش روزنامه نگاری /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 18.44

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مارال چرم
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر ارتباطات

  توضیحات: مدیر ارتباطات

 • تیر ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳
  الکتروپیک
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر روابط عمومی

  توضیحات: مدیر روابط عمومی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۳
  همراه اول
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس ارتباطات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ept
https://.com