مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه شهید رجایی تهران / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۳
  ساختمان ابومسلم
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه

  توضیحات: 6 ماه مدیریت و سرپرست کارگاه ساختمانی
  توانایی و داشتن روحیه کار تیمی

https://.com