مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش کنترل /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس دروس مدار و الکترونیک تدریس دروس ریاضی پایه و دانشگاه
 • 1394
  پژوهشی تأثیر زمان نمونه برداری بر کنترلرهای طراحی شده در حوزه زمان پیوسته و تبدیل بهه کنترلر زمان گسسته

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری

دانش تخصصی

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه 2

ابزار و نرم افزار

 • Altium Designer
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • CodeVisionAVR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Simantic
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور plc درجه 2
https://.com