مختصری از من

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دفتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مديريت

  توضیحات: مديريت دفتر پيشخوان و گردش امور دولتي و خوش نام بودن دفتر در طى مديريت و برخورد رضايت مند با مردم از جمله فعاليتهاى اينجانب است.

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  تيم اول مسابقات رباتيك سلام كاپ در رشته امدادگر الف
 • 1393
  تيم اول مسابقات رباتيك سلام كاپ در رشته امدادگر الف

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علايق هنري و ورزشي و فرهنگي نيز دارم

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com