مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  دیپلم تجربی
  گرایش پزشکی

پروژه ها

 • 1394
  ماشین مریخ نورد
  مدیر اجرایی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: JCE,SCE

ابزار و نرم افزار

 • زبان های برنامه نویسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: JCE,SCE
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: JCE,SCE
https://.com