مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای /دانشگاه دانشگاه /ازاد اسلامی واحد مرند / معدل 19
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی ارشد جغرافیا طبیعی
  گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی /دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه / معدل 14.19
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی جغرافیا طبیعی
  گرایش اقلیم شناسی /دانشگاه دانشگاه سراسری تبریز / معدل 15.34

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه پیام نور واحد سردشت
  کارشناس آموزش
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  کارشناس فرهنگی،دینی و مطبوعاتی

  توضیحات: کارشناس برتر اشتغال و کارآفرینی در سال 1391
  کارشناس برتر چاپ در سطح استان در سال 1393
  کارمند نمونه اداره در سال های 1390 لغایت 1393

دانش تخصصی

 • کاربرد جی آی اس در شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن شهرسازان ایران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد جی آی اس در شهرسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک: انجمن شهرسازان ایران
https://.com