مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1393
    کارشناسی حسابداري
    گرایش حسابداري /دانشگاه بويين زهرت

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
    شركت نوين گران
    مسئول دفتر/ مسءول دفتر
https://.com