مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1393
  دیپلم فنی حسابداری
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
  /دانشگاه فنی دختران تهران ولیعصر (عج) / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  مرکز ماشین های اداری قاِِیم
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: استفاده از نرم افزارهای حسابداری من جمله هلو ومرجان و.../مدیریت مالی /کار باسایت مرکز جهت فروش اینترنتی /بازاریابی /مشتری مداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ترمودینامیک 1و2/ ریاضیات کاربردی / نرم افزاز مهندسی Hysis و Aspen / انتقال جرم / اصول و عملیات واحد 1و2 / طراحی راکتور / کنترل فرآیند / زبان تخصصی / موازنه جرم وانرژی / آزمایشگاه اصول و عملیات واحد / مکانیک سیالات 1و2 / انتقال حرارت 1و2 / آزمایشگاه انتقال
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو / نرم افزارInternet//Word/Excel/PowerPoint/Access/OneNote/Outlook/ / خوب / نرم افزارHysis
  100% Complete
  عنوان مدرک: /ICDL

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ترمودینامیک 1و2/ ریاضیات کاربردی / نرم افزاز مهندسی Hysis و Aspen / انتقال جرم / اصول و عملیات واحد 1و2 / طراحی راکتور / کنترل فرآیند / زبان تخصصی / موازنه جرم وانرژی / آزمایشگاه اصول و عملیات واحد / مکانیک سیالات 1و2 / انتقال حرارت 1و2 / آزمایشگاه انتقال
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com