مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش ندارد /دانشگاه رجاء / معدل 14.78

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶
  مغازه
  مالی و حسابداری/ فروشندگی

افتخارات

 • 1395
  به عنوان سرباز نمونه

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارقیاس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com