مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1375
  فوق دیپلم حقوق
  گرایش قضایی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 12

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت تولیدی پرتو کوره القایی
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • مهر ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۸۹
  شرکت نگاه تراز نما
  مالی و حسابداری/ اداری
 • تیر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۸
  شرکت لیزینگ خودروکار
  کارمند اداری و وصول مطالبات
 • فروردین ۱۳۸۰ تا اردیبهشت ۱۳۸۲
  دفترخانه اسناد رسمی
  کارمند اداری

ابزار و نرم افزار

 • ورد و اکسل بصورت تجربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com