مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد واحد دزفول / معدل 14.37

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک و دو
 • برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc7
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL درجه یک و دو
 • برق
  80% Complete
  عنوان مدرک: plc7
https://.com