مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
  /دانشگاه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com