مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آژانس تبلیغاتی بادکوبه
  هنر/طراحی/ مدیر هنری
 • تیر ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  بازار آنلاین موزاندو / بامیلو
  هنر/طراحی/ سرپرست گرافیک
 • شهریور ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴
  آژانس تبلیغاتی بادکوبه
  هنر/طراحی/ سرپرست آتلیه گرافیک
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۳
  آژانس تبلیغاتی بادکوبه
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک
 • آبان ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱
  آژانس تبلیغاتی رسانه من
  هنر/طراحی/ طراح گرافیک

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com