مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابدار
  /دانشگاه دانشگاه آزادخرمشهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت توسعه صنعت پتروکاردان
  مسئول دفتر/ اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت جی ال ایکس
  مهندسی برق/ کنترل کیفی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • انجام کارهای اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام کارهای ترخیص دربندر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • افسرایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرمانده عملیات اطفاء حریق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرماندهی Hse
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • انجام کارهای اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام کارهای ترخیص دربندر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • افسرایمنی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرمانده عملیات اطفاء حریق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرماندهی Hse
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com