مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مدیریت جغرافیا
  گرایش شهری /دانشگاه یادگار امام / معدل 13.25

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  -شرکت تجارت اکترونیک-شرکت پارسا مهر-شرکت رشد پایدار
  منابع انسانی و آموزش/ بازرسی و پشتیبانی-متصدی باسکول-نظارت ورسیدگی به امور خدمات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  نقش بازارهای مرزی در اقتصاد کشور (مطالعه موردی شهر مرزی نخجوان و بانه) سکونت گاهای فرسوده شهری وتاًثیر ان در حوزه شهری
 • 1390

افتخارات

 • 1388
  کسب مقام نایب قهرمانی ورتبه دوم در مسابقات تیمی کاراته
  کسب مقام مربیگری در کاراته

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • حوزه فرهنگی به ویژه درزمینه سمینار
 • ورزش درمسابقات
 • اجتماعی هنجار های شهری و نقش نواوری شهرداری در حوزه شهری به ویژه درمورد ژئوپولوتیکی و جلوگیری اززلزله وخسارات ناشی از ان

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com