مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی عمران
    گرایش عمران /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان / معدل 16
https://.com