مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1381
  کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
  /دانشگاه امام حسین (ع) / معدل 18
 • 1370 تا 1375
  کارشناسی مهندس برق
  گرایش کنترل /دانشگاه تهران / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت بین المللی توسعه و مهندسی پارس(پیدکو)
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 • آذر ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۰
  موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین
  مسئول دفتر/ معاونت اداره حوزه هیات مدیره و مدیرعامل
 • اسفند ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۸۸
  موسسه سرزمین سلامت
  مدیر فنی و اقتصادی
 • اسفند ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت توسعه ساختمانی سامان
  کارشناس فنی و مالی
 • آبان ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۶
  شرکت مهندسین میرگستر فردا
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مذیرعامل و عضو هیات مدیره
 • دی ۱۳۷۷ تا اسفند ۱۳۸۰
  شرکت صنعتی شیمیایی رنگین(هادی رنگ)
  مدیر اداری
 • تیر ۱۳۷۶ تا شهریور ۱۳۷۶
  شرکت برودتی قندیل ایران
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مدیر کارخانه
https://.com