مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی علوم انسانی
  گرایش فقه و حقوق /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت هسته الکترونیک اخوان
  کارمند اداری
 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت فنی مهندسی ثاراله
  کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  نمایندگی بیمه ایران
  کارمند

افتخارات

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی ورد و اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای بایگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی بالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
دانش تخصصی
 • آشنایی ورد و اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارهای بایگانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی بالا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری
https://.com